Kancelaria  świadczy pomoc prawną w zakresie większości problemów prawnych. Oferujemy usługi zarówno dla Klientów indywidualnych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych. Pomoc prawna na rzecz Klientów indywidualnych może być świadczona według zapotrzebowania określonego przez Klienta:

        -  w siedzibie Klienta
        -  w siedzibie Kancelarii
        -  w miejscu wybranym przez Klienta
        -  za pomocą telefonu, faxu


Klienci indywidualni

Oferta skierowana do Klientów indywidualnych obejmuje:

        -  udzielanie porad prawnych i konsultacji,
        -  sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
        -  sporządzenie opinii prawnych i analiz,
        -  udział w postępowaniu likwidacyjnym szkód osobowych i majątkowych,
        -  sporządzanie wniosków, pism procesowych, pozwów i apelacji, skarg kasacyjnych
           i kasacji,
        -  reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
           we wszystkich instancjach oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
        -  pomoc przy negocjacjach i mediacji,
        -  udział przy podpisywaniu umów.


Firmy i instytucje

Firmom i instytucjom Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach umowy zlecenia stałej obsługi prawnej lub w formie pojedynczych zleceń mających na celu rozwiązanie danego problemu. Szczegółowe warunki oraz zakres czasowy i przedmiotowy obsługi ustalany jest indywidualnie z Klientem w oparciu o wcześniejszą analizę jego potrzeb. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami.

  Kontakt:


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Kosior

ul. Wiejska 74 lok. 4
15-352 Białystok

E-mail: pkosior1@gmail.com
Tel. /Fax +48 85 742-25-86
Kom. +48 887-606-800

NIP: 966-154-33-05
REGON: 200374591