Kancelaria  specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa: 

        -  prawo cywilne (np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych,
           analiza
           i sporządzanie umów)

        -  
postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (np. udział w postępowaniu
           egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości, skargi
           na czynności komornika)

        -  
prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania,
           zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę
           wysokości opłat za użytkowanie wieczyste)

        -  
prawo rodzinne i osobowe (np. sprawy o rozwód lub separację, alimenty,
           zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, unieważnienie
           małżeństwa, ubezwłasnowolnienie)

        -  
prawo pracy (np. sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie
           umów o pracę)

        -  
prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
           zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu)

        -  
prawo karne i karno-skarbowe (np. reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym,
           obrona w postępowaniu karnym, udział w postępowaniu wykonawczym)

        -  
prawo wykroczeń (np. obrona w postępowaniu w sprawach o wykroczenia)

 

 

  Kontakt:


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Kosior

ul. Wiejska 74 lok. 4
15-352 Białystok

E-mail: pkosior1@gmail.com
Tel. /Fax +48 85 742-25-86
Kom. +48 887-606-800

NIP: 966-154-33-05
REGON: 200374591